☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Wielbarku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Wielbarku

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

Zarządzenie Nr OS.0050.85.2020
Burmistrza Wielbarka
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wielbarku


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z § 24 i §24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpienia stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Począwszy od dnia 3 listopada 2020 r. Urząd Miejski w Wielbarku nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów.
2. Pilne sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu załatwiane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.
3. Kontakt bezpośredni odbywał się będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym zachowaniu bezpieczniej odległości, osłony na nos i usta oraz ograniczeniu do minimum liczby osób obecnych przy załatwieniu sprawy.
4. Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu:
1) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wielbarku, ul Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark,
2) złożyć bezpośrednio w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu,
3) telefonicznie pod numerami 896218312, 896218106,
4) faksem pod numerem 896218003,
5) za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@wielbark.com.pl
6) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281708/SkrytkaESP.

§ 2.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy www.wielbark.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wielbarku.

§ 3.


Wykonanie powierza się sekretarzowi gminy.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie 3 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Burmistrz Wielbarka
/-/ Grzegorz Zapadka


URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

ul. Grunwaldzka 2

12-160 Wielbark

tel. 89-621-81-00

tel. 89-621-81-06

tel. 89-621-83-12

tel. 89-621-80-88

tel. 89-621-80-03

fax. 89-621-83-12 wew. 130

e-mail: sekretariat@wielbark.com.pl

NIP Urzędu: 745-14-46-724

REGON Urzędu: 000547916


GMINA WIELBARK

ul. Grunwaldzka 2

12-160 Wielbark

NIP Gminy: 745-18-11-247

REGON Gminy: 510743278

Symbol terytorialny GUS: 2817083


Rachunek bankowy do wpłat należności z tytułu podatków i opłat

19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark


Rachunek bankowy do wpłat należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

60 8838 1057 2008 0500 0202 0039

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark


Rachunek bankowy do wpłat sum depozytowych

61 8838 1057 2008 0500 0202 0021

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Rumiński
(2003-06-04 12:31:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Gryzwald
(2021-01-14 11:19:32)
 
 
liczba odwiedzin: 2450934

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X