☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Wielbarku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Wielbarku

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz meldunkowy;

 -  dowód osobisty albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu  urodzenia).

Dla cudzoziemca : paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pastwa EFTA oraz Szwajcarii i inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

     - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;

     - dowód osobisty pełnomocnika lub uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Wielbarku pok. nr 4, tel. 0-89/6218106 w. 29

 

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17zł. podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom,  dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – na następujący rachunek bankowy

19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

 

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamil Gryzwald
(2013-02-13 14:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Gryzwald
(2013-02-13 14:39:40)

 
 
liczba odwiedzin: 2788466

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X