Urząd Miejski w Wielbarku
Herb Urząd Miejski w Wielbarku

Poniedziałek 21.01.2019

zaawansowane

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lokalizacja czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 874/1 w Wielbarku

Budowa pięciu budynków usługowych z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą na działkach ewidencyjnych o numerach 64/1 i 64/2 położonych w obrębie Piwnice Wielkie, gmina Wielbark

Budowa pięciu budynków usługowych z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą na działkach ewidencyjnych o numerach 64/1 i 64/2 położonych w obrębie Piwnice Wielkie, gmina Wielbark

Budowa studni głębinowej Nr 2 uzupełniającej dla studni Nr 1A o projektowanej głębokości 98.0 m p.p.t. i wydajności eksploatacyjnej Q=32.0 m3/h dla IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku

Przebudowa drogi gminnej Łatana Mała - Łatana Wielka od km 0+000 do km 3+846,5 gmina Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1669N do miejscowości Ostrowy gmina Wielbark, powiat szczycieński woj. warmińsko-mazurskie

Przebudowa drogi gminnej Zieleniec Duży - Zieleniec Mały odcinek I od km 0+000 do km 0+881,6 i odcinek II od km 0+000 do km 0+826,2 gmina Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej - etap III, gmina Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Obwieszczenie dot. Przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Nowojowiec, gmina Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Obwieszczenie dot. Przebudowy drogi gminnej Zapadki - Olędry od km 0+000 do km 2+849,5, gmina Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącego zakładu zlokalizowanego na działkach nr 324/2, 325/16, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 343/3, 343/5, 344, 528, 529/2, 3051/9 położonych przy ul. Czarnieckiego 17a poprzez budowę obiektów magazynowych, budynku socjalno-biurowego i technicznego oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Rozbudowa istniejącego zakladu zlokalizowanego na działkach nr 324/2, 325/16, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 343/3, 343/5, 344, 528, 529/2, 3051/9 położonych przy ul. Czarnieckiego 17a poprzez budowę obiektów magazynowych, budynku socjalno-biurowego i technicznego oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Budowa nowych budynków, budowli i dróg wewnętrznych w istniejącym zakładzie produkcji podłoża do uprawy pieczarek na działce nr 226/11 i 226/12 w obrębie 0007 Kołodziejowy Grąd, gmina Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Odbudowa małej elektrowni wodnej (MEW) na istniejącym stopniu wodnym na rzece Omulew w km 72+700 w miejscowości Sędrowo, gmina Wielbark, pow. szczyćieński, woj. warmińsko-mazurskie wraz z niezbędną infrastruktura

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Kętrzyńskiego w Wielbarku

Przebudowa ulic Polnej i Lipowej o długości 0+453,53 m w gminie Wielbark

Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - granica województwa (Mącice) km 0+000 do km 4+912,47

Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce 325/16, obręb Wielbark położonej przy ulicy Kopernika w Wielbarku

Rozbudowa zintegrowanego zakładu przeróbki drewna zlokalizowanego na działkach nr 326/1, 327/1, 327/2 obręb Wielbark, położonych przy ul. Czarnieckiego i Kopernika w Wielbarku

Przebudowa stacji paliw płynnych PKN Orlen SA w miejscowości Wielbark ul. Kopernika działka nr 256, obręb Wielbark, gm. Wielbark

Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - granica województwa (Mącice) km 0+000 do km 4+912,47

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wielbarku - droga na działkach nr 19/1, 1520, 1515, 634/1, 633/10 gm. Wielbark

Przebudowa drogi gminnej Wyżegi - Wyżegi wieś na działkach nr 34 i 64 obręb Wyżegi gm. Wielbark

Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych na działkach nr 19/1, 634/1, 642/4, 1513, 1514 w miejscowości Wielbark

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych obręb Przeździęk Wielki gm. Wielbark

Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych na działkach nr 19/1, 634/1, 642/4, 1513, 1514 w miejscowości Wielbark

Budowa tuczarni i odchowalni indyków wchodzących w skład istniejącego Specjalistycznego Gospodarstwa Rolnego Hodowli Drobiu na terenie działki ozn. nr geod. 32/2, położonej w obrębie Wesołowo

Budowa zintegrowanego zakładu przeróbki drewna zlokalizowanego na działkach nr 325/16, 327/1, 327/2, 343/3, 344, 528, 529/2 w Wielbarku

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era lokalizowanej na terenie działki nr 731 w Wielbarku

Budowa tartaku na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 324, 325/16, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 343/3, 344, 528, 529/2 obręb Wielbark

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era lokalizowanej na terenie działki nr 29 obręb Przeździęk Mały gmina Wielbark

Montaż dodatkowej anteny radiolinii na istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr 34 927 sieci Era zlokalizowanej na terenie działki ozn. nr geod. 222/1 w Wielbarku, gm. Wielbark

Budowa linii WN 110 kV relacji Szczytno-GPZ Wielbark obejmująca teren gminy Wielbark

Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr 34 927 sieci Era zlokalizowanej na terenie działki ozn. nr geod. 222/1 w Wielbarku, gm. Wielbark.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamil Gryzwald
(2014-12-09 13:53:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Gryzwald
(2018-12-12 11:54:35)
 
 
ilość odwiedzin: 1805939

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X