Rejestr działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków