Ogłoszenie Wójta Gminy Wielbark o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielbark dotyczących: projektu zmian statutu Gminy Wielbark, projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej