Konkurs w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2019 roku