Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy na rzecz najemcy