Konkurs w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2020 roku - Zmiana treści ogłoszenia - wydłużony termin składania ofert