Ogłoszenie Burmistrza Wielbarka o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielbark na lata 2021-2027