Ogłoszenie Burmistrza Wielbarka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi