Ogłoszenie Burmistrza Wielbarka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na 2022 rok