Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach


Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach

Opłaty:
Opłata skarbowa za wniosek - 5 zł (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm)
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej - 11 zł(na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm)

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
pok. nr 2.
tel. 0-89/6218106 w. 27

Tryb odwoławczy:
Brak

Informacje dodatkowe:
Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Oznacza to m.in. możliwość dostępu osób trzecich do przeglądania ewidencji.

Podstawy prawne:
Art. 88 a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101,poz.1178 z późn.zm.)
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-06-28 10:56:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2003-06-28 10:56:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki