Udostępnienie danych - rejestry

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych. Druk do pobrania

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wniosek - 5 zł. (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm.)
2. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 30,40 zł (na podst. par.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia, Dz. U. Nr 62 poz. 564 )
Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy w Wielbarku
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wnosi się na konto Urzędu Gminy w Wielbarku
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Wielbark Nr 88381057-202-37011-101


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Pok. 4, 14  w godzinach pracy urzędu.
tel. 089/6218106 w. 29

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Podstawa prawna:
Rozdział 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 )
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-06-24 14:39:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2003-06-28 10:57:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki