Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Olsztyn Mątki - Ostrołęka w gminie Wielbark

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki