OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark, dla części obrębów Lesiny Wielkie i Zapadki pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka ? Olsztyn Mątki

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki