☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Wielbarku

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podziały nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o podział nieruchomości lub wydanie opinii o projekcie podziału - Druk wniosku do pobrania 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego,
4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
5) wstępny projekt podziału,
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
7) wykaz zmian gruntowych,
8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
9) mapę z projektem podziału.
W przypadku podziałów w trybie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., , poz. 1774 ze zm./ - komplet dokumentów składa się wraz z wnioskiem o podział nieruchomości.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni, po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

OPŁATY:
Nie pobiera się

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat inwestycji, infrastruktury, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

TRYB ODWOŁAWCZY:
Postanowienie - zażalenie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania; Decyzja - odwołanie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Olsztynie,  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli dla dokonania podziału nieruchomości wymagane jest wydanie, w formie postanowienia, opinii wójta załączniki wymienione w pkt. 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2016-07-26 10:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2019-07-08 11:59:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 460222