Kontrole zewnętrzne w 2016 r.

Lp.

Temat kontroli

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Ocena prawidłowości wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

1 marca 2016 r.

2.

Odnowa i rozwój wsi Zabiele - budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk - ORLIK 2012

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

30 maja 2016 r.

3.

Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez oznaczenie szlaku samochodowego oraz wydanie folderu promującego Gminę Wielbark

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

28 czerwca 2016 r.

4.

Organizacja aktywnego trybu życia mieszkańców poprzez wybudowanie wiat oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejscowości Olędry

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

30 czerwca 2016 r.

5.

Realizacja zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

7-14 lipiec 2016 r.

6.

Przebudowa dróg gminnych Nr 197045N (ul. Napoleońska), Nr 197040N (ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N (ul. Krótka) w miejscowości Wielbark

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

4 sierpnia 2016 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2017-10-16 12:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2017-10-16 13:10:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki