Kontrole zewnętrze w 2015 r.

Lp.

Temat kontroli

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie 06.02.2015r., 09-10.02.2015r.,13.02.2015 r., 20.02.2015 r., 04.03.2015 r.
2. Archiwum Zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Wielbarku Archiwum Państwowe w Olsztynie 09.03.2015 r.
3. Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Wielbark Archiwum Państwowe w Olsztynie 09.03.2015 r.
4. Wykonywanie zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Wielbark Starosta Szczycieński 30.07.2015 r.
5. Prawidłowość realizacji umowy OB.633.23.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. - dofinansowanie budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesinach Wielkich Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30.06.2015 r.
6. Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 16-18.09.2015r.
7. Kontrola trwałości projektu pn. "Budowa kanalizacji - etap II wraz z modernizacją SUW w Wielbarku" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 14.05.2015 r.
8. Realizacja umowy nr CAZ-5605-47/PI/15 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w szczególności w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej umowy, w tym miejsca zorganizowania prac interwencyjnych, warunków pracy, wypłaconego wynagrodzenia oraz dokumentacji z tym związanej Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 17.11.2015 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2017-10-16 13:15:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2017-10-16 14:00:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki