Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki