Rejestr Zarządzeń

Lp. Nr zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1. OS.0050.01.2019 02.01.2019 w spr. zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy
2. OS.0050.02.2019 02.01.2019 wypłaty zaliczek stałych
3. OS.0050.03.2019 07.01.2019 sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
4. OS.0050.04.2019 14.01.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielbarku
5. OS.0050.05.2019 14.01.2019 ustanowienie służebności przesyłu
6. OS.0050.06.2019 14.01.2019 ustanowienie służebności przesyłu
7. OS.0050.07.2019 17.01.2019 terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola
8. OS.0050.08.2019 17.01.2019 budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 355m z oświetleniem i zielenią parkową 
9. OS.0050.09.2019 18.01.2019 przebudowa drogi do pól w miejscowości Zieleniec
10 OS.0050.11.2019 18.01.2019 ustalenie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Wielbarku
11 OS.0050.10.2019 18.01.2019 rejestr wy.
12 OS.0050.12.2019 28.01.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
13 OS.0050.13.2019 28.01.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
14 OS.0050.14.2019 28.01.2019 ustanowienie służebności przesyłu
15 OS.0050.15.2019 28.01.2019 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Wielbarku
16 OS.0050.16.2019 29.01.2019 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wielbark 2019
17 OS.0050.17.2019 31.01.2019 realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Wielbark w 2019 roku
18 OS.0050.18.2019 04.02.2019 zmiany w budżecie na 2019 rok
19 OS.0050.19.2019 06.02.2019 konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Wielbark
20 OS.0050.20.2019 07.02.2019 powołanie komisji przetargowej
21 OS.0050.21.2019 11.02.2019 Zatwierdzenie konkursu na dyrektora SP im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
22 OS.0050.22.2019 13.02.2019 polityka obrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wielbarku
23 OS.0050.23.2019 14.02.2019 przyjęcie sprawozdania na rok 2018
24 OS.0050.24.2019 19.02.2019 powierzenie stanowiska Dyrektora SP w Wielbarku
25 OS.0050.25.2019 19.02.2019 ustanowienie służebności przesyłu
26 OS.0050.26.2019 21.02.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
27 OS.0050.27.2019 27.02.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
28 OS.0050.28.2019 27.02.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
29 OS.0050.29.2019 27.02.2019 powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych
30 OS.0050.30.2019 27.02.2019 powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych
31 OS.0050.31.2019 27.02.2019 inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Wielbarku
32 OS.0050.32.2019 28.02.2019 zmiany w budżecie
33 OS.0050.33.2019 28.02.2019 przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Wielbark
34 OS.0050.34.2019 11.03.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
35 OS.0050.35.2019 11.03.2019 powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
36 OS.0050.36.2019 12.03.2019 wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki
37 OS.0050.37.2019 29.03.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
38 OS.0050.38.2019 29.03.2019 zmiany w budżecie na rok 2019
39 OS.0050.39.2019 05.04.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
40 OS.0050.40.2019 09.04.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
41 OS.0050.41.2019 09.04.2019 ustanowienie służebności przesyłu
42 OS.0050.42.2019 16.04.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego
43 OS.0050.43.2019 16.04.2019 budowa boiska wielofunkcyjnego w Kucborku
44 OS.0050.44.2019 23.04.2019 obwieszczenie Burmistrza Wielbarka
45 OS.0050.45.2019 29.04.2019 zmiany w budżecie na rok 2019
46 OS.0050.46.2019 06.05.2019 sporządzenie bilansu skonsolidowanego za 2018rok wg stanu na koniec roku obrotowego
47 OS.0050.47.2019 06.05.2019 powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r
48 OS.0050.48.2019 08.05.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
49 OS.0050.49.2019 14.05.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
50 OS.0050.50.2019 14.05.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
51 OS.0050.51.2019 15.05.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
52 OS.0050.52.2019 15.05.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
53 OS.0050.53.2019 16.05.2018 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
54 OS.0050.54.2019 20.05.2019 zmiany w budżecie na rok 2019
55 OS.0050.55.2019 21.05.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
56 OS.0050.56.2019 24.05.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
57 OS.0050.57.2019 28.05.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej
58 OS.0050.58.2019 28.05.2019 wprowadzenia służbowych telefonów komórkowych i ustalenia zasad korzystania
59 OS.0050.59.2019 28.05.,2019 dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego W Wielbarku
60 OS.0050.60.2019 12.06.2019 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP im Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej
61 OS.0050.61.2019 17.06.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
62 OS.0050.62.2019 17.06.2019 powołanie komisji Przetargowej do przygotowania zmówienia
63 OS.0050.63.2019 19.06.2019 zmiana zarządzenia w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej
64 OS.0050.64.2019 26.06.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
65 OS.0050.65.2019 29.06.2019 zmiany w budżecie 2019
66 OS.0050.66.2019 29.06.2019 zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej
67 OS.0050.67.2019 29.06.2019 zmiana zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku
68 OS.0050.68.2019 01.07.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
69 OS.0050.69.2019 01.07.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
70 OS.0050.70.2019 01.07.2019 udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania rozstrzygnięć
71 OS.0050.71.2019 01.07.2019 zmiana zarządzenia w sprawie upoważnienia
72 OS.0050.72.2019 01.07.2019 zmiana zarządzenia w sprawie upoważnienia
73 OS.0050.73.2019 01.07.2019 udzielenie upoważnienia
74 OS.0050.74.2019 01.07.2019 ogólny budżet za rok 2018
75 OS.0050.75.2019 04.07.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
76 OS.0050.76.2019 08.07.2019 ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
77 OS.0050.77.2019 08.07.2019 zmiana zarządzenia w sprawie zespołu interdyscyplinarnego ma rzecz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy
78 OS.0050.78.2019 08.07.2019 ustalenie odpłatności za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Wielbark
79 OS.0050.79.2019 29.07.2019 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielbark na okres od 01.01.2019 do 30.06.2019
80 OS.0050.80.2019 29.07.2019 zmiany w budżecie na 2019 rok
81 OS.0050.81.2019 31.07.2019 zaciągniecie kredytu długoterminowego
82 OS.0050.82.2019 01.08.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
83 OS.0050.83.2019 01.08.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
84 OS.0050.84.2019 05.08.2019 w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
85 OS.0050.85.2019 08.08.2019 zmiana zarządzenia w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia opaliw ciekłych przez sprzęt silnikowy Ochotniczej Straży Pożarnej
86 OS.0050.86.2019 16.08.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
87 OS.0050.87.2019 19.08.2019 powołanie komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego
88 OS.0050.88.2019 23.08.2019 powierzenie stanowiska dyrektora SP w Łatanej Wielkiej
89 OS.0050.89.2019 23.08.2019 zmiany w budżecie na rok 2019
90 OS.0050.90.2019 27.08.2019 określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na dłuższy niż trzy lata
91 OS.0050.91.2019 28.08.2019 powołanie koordynatora gminnego ds. informatyki
92 OS.0050.92.2019 30.08.2019 powołanie komisji Zdrowotnej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2019-09-05 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Drężek Maksymilian
(2019-09-25 10:18:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki