Budowia tuczarni i odchowalni indyków wchodzących w skład istniejącego Specjalistycznego Gospodarstwa Rolnego Hodowli Drobiu na terenie działki ozn. nr geod. 32/2, położonej w obrębie Wesołowo

Znak sprawy IP.7624-2/2005                                                            Wielbark dnia 2005-10-12

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. nr  98 poz. 1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 07-10-2005 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Maguda, zam. Wesołówek 7A, 12 – 100 Wielbark postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na budowie tuczarni i odchowalni indyków wchodzących w skład istniejącego Specjalistycznego Gospodarstwa Rolnego Hodowli Drobiu  na terenie działki ozn. nr geod. 32/2, położonej w obrębie Wesołowo, gm. Wielbark.

W związku z tym wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia lub podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. 2 Urzędu Gminy w Wielbarku
w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Janusz Rumiński).

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2005-10-19 13:34:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2005-10-19 13:35:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki