Budowia stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era lokalizowanej na terenie działki nr 731 w Wielbarku

Znak sprawy IP.7624-3-1/2005                                                        Wielbark dnia 2005-10-13

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. nr  98 poz. 1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12-10-2005 roku zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowego „PRO-BUD” – Jerzy Mańkut z siedzibą przy ul. Sadowej 3/1; 14-520 Pieniężno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr 34 939 sieci Era lokalizowanej na terenie działki
ozn. nr geod. 731, położonej przy ulicy Jagiełły 11 w Wielbarku, gm. Wielbark.

W związku z tym wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia lub podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. 2 Urzędu Gminy w Wielbarku
w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Janusz Rumiński).

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2005-10-19 13:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2005-10-19 14:06:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki