Budowa Tartaku

Znak sprawy IP.7624-1-4/2005                                                                                                                                       Wielbark dnia 2005-12-05

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

            Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. nr  98 poz. 1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 29-09-2005 roku zostało wszczęte na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Swedwood”, Oddział Grupa Tartaki w Goleniowie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie tartaku na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 324, 325/16, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 343/3, 344, 528, 529/2 obręb Wielbark.

W związku z tym wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia lub podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. 2 Urzędu Gminy w Wielbarku
w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Janusz Rumiński).

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2005-12-27 14:02:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2005-12-27 14:03:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki