B/10/06 - Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie: SUW w Wielbarku zlokalizowanej na działce nr 107/7 i 107/5 w obręb Wielbark gmina Wielbark.

Formularz B – karta informacyjna dla postanowień odnośnie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem jego ewentualnego zakresu oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 

Lp.

POSTANOWIENIA I DECYZJE

1.

Numer wpisu w spisie kart

B/10/06

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/
postanowienia

 

ODSTĄPIONO OD KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA RAPORTU

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

SUW w Wielbarku zlokalizowanej na działce nr 107/7 i 107/5 w obręb Wielbark gmina Wielbark.

.

3.

Znak sprawy

IP.7624-10/2006

4.

Data wydania

2007-02-20.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Wójt Gminy Wielbark

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Gmina Wielbark,
w której imieniu działa na podstawie umowy na prace projektowe
Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji

z siedzibą przy ul. Zaruskiego 30

10-693 Olsztyn

7.

Numer wpisu wniosku, którego postanowienie dotyczy

A/10/06

8.

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Samodzielne Stanowisko Pracy

Urząd Gminy w Wielbarku

pokój nr 2 

tel. 0-89 6218106 wew. 27

9.

Informacja czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11.

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

 

12.

Uwagi

-

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2007-02-21 08:22:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2007-04-17 11:52:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki