B/9-1/06 - Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie: sieci wodociągowej Wielbark - Zieleniec wraz ze SUW w Zieleńcu,

Formularz B – karta informacyjna dla postanowień odnośnie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem jego ewentualnego zakresu oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 

Lp.

POSTANOWIENIA I DECYZJE

1.

Numer wpisu w spisie kart

B/9-1/06

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/
postanowienia

 

Decyzja Wójta Gminy Wielbark o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie

sieci wodociągowej Wielbark – Zieleniec wraz ze SUW
w Zieleńcu, przebiegającej przez obręby Zieleniec, Sędrowo, Lesiny Wielkie, Olędry, Kipary, Wielbark, Nowojowiec, Łatana Wielka i Borki Wielbarskie gm. Wielbark

trasa przedsięwzięcia przebiega przez:  

Obręb Lesiny Wielkie

70, 69, 280, 222, 158/2, 171/6, 168, 161, 123, 182, 184/3, 24/1, 19, 10, 48, 243, 

3461/014, 3349/3, 3349/2, 3355/1, 3371/7, 85, 158/1, 30, 15, 173/2, 138, 8, 134, 135, 128, 124, 166/4, 169, 177, 171/5, 120, 121, 167, 114, 192, 116, 181, 184/2, 176, 179/1, 112, 28, 368/7, 65, 176, 109/1, 129, 130, 71/1, 71/3, 44/2, 47, 68, 461/3, 72, 71/2, 199, 37, 282, 281, 89, 63, 248/4, 23, 22, 247, 245, 9, 11, 24/2, 26, 27, 221, 66, 67, 78, 249/1, 242, 246, 32, 41/3, 7, 31, 117, 248/3, 234/1, 29, 162

Obręb Olędry

120, 108, 12, 5, 201, 216, 256, 236, 63, 59, 57, 48, 3464/021, 24, 27, 62, 86/1, 84, 204, 200, 203, 199, 202, 13/1, 10/1, 13/3, 13/4, 67, 89, 143, 220, 222, 193, 115, 96, 102, 114, 145, 146, 113, 144/8, 142, 141, 109, 107, 90, 91, 92, 93, 106, 122, 237, 223, 269, 221, 218, 205, 206, 188, 189, 190, 191/1, 192, 15, 94, 21, 22, 14, 20, 10/2, 8, 7, 6, 9, 16/1, 4, 28, 82, 60, 58, 83, 61, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 49, 51/1, 52

Obręb Kipary

31, 3, 34, 33/3, 51/2, 54, 64/2, 75, 126, 94, 100, 3393, 3394/1, 3414/2, 3430/011, 3416/2, 3469/2, 1054, 48, 64/1, 42/2, 42/1, 66, 1, 6, 44, 51/1, 53, 43, 4, 45, 80, 2, 62, 67, 69/1, 63/2, 79/2, 41, 30/1, 7, 24/1, 24/2, 52, 74, 130, 127/3, 77, 127/1, 97, 96, 101, 30/2

Obręb Sędrowo

58, 72/1, 1054, 51, 52, 67, 72/2, 78/7, 1057/3, 50, 60, 1061, 78/2, 82/4, 3382/2, 3431/1, 3311, 3310, 3309/1, 3308/1, 55, 85, 11, 59, 61/1, 80/2, 56, 57, 77, 76, 54, 75/1, 62, 81, 68/1, 68/2, 84/3, 84/4, 82/1, 82/2, 80/1, 78/3, 3312/2, 3330, 3352, 46, 48, 49, 1065, 3331

Obręb Wielbark

24, 25, 1521, 3283/3, 3283/5, 3283/1, 3283/2, 1337/70

Obręb: Nowojowiec

38, 53, 59, 19, 22, 23, 24, 71/1, 97, 99, 120, 61, 100/3, 100/4, 122/1, 3260/011, 3260/1, 3261/012, 3260/021, 3260/024, 62/1, 62/2, 63/8, 75, 74, 122/5, 49, 130, 46, 47, 25, 37, 45, 18, 28, 30

26, 35/1, 40, 129/1, 39, 48/1, 50, 85/9, 260B/2, 260B/3, 119, 126, 127

96/1, 87, 88, 109, 90, 121/1, 121/2, 112, 103

Obręb Zieleniec

14, 13, 18, 19, 17, 16, 12, 54, 55, 80, 36, 68, 70, 67, 74, 33, 38, 37, 99, 100, 101/1, 102, 94, 104, 105, 90, 89, 84, 95, 83, 128, 130, 185, 131/2, 132/1, 156, 204, 134, 196/1, 223, 222, 229/1, 230/1, 229/2, 233, 237, 225/4, 225/5, 243, 242, 225/1, 254, 250, 249, 265, 269, 309, 208, 207, 359, 238, 193, 251, 217/4, 258, 221, 220, 264, 149/1, 148, 225/2, 217/1, 247/4, 3171, 3162/1, 3181 3182, 3183/10, 3183/4, 3183/3, 3333/1, 3337/7, 3337/2, 3333/4, 3182, 3161, 228/2, 218, 234, 79, 56, 170/3, 97, 96, 92, 88, 115/2, 115/1, 138/2, 138/3, 129, 228/1, 195/1, 195/2, 189/9, 227, 259, 318, 189/2

Obręb Łatana Wielka

68, 69, 32/1, 3302/1, 202, 114/1, 112, 110/1, 120/1, 127, 179, 116, 180, 198, 173/4, 190, 192, 189, 188, 167, 173/3, 98/1, 126, 178, 128/4, 115, 90, 91, 166/4, 96/1, 93, 94, 92, 118/1, 96/4, 97, 176, 132, 128/2, 128/3, 137/2, 134, 158, 157, 133, 161, 175, 151/6, 156, 87/1, 154, 151/9, 155, 82, 159, 160, 163, 88, 96/5, 151/2, 151/7, 151/12, 3301/1, 3302/2, 3461, 3302/013, 3464/2, 3463/1, 107, 111, 153, 199, 172, 191, 79, 78/1, 78/2, 80, 136, 135, 130, 165, 89, 95, 151/8, 3300/011, 206

Obręb Borki Wielbarskie

10, 30, 37, 63, 170/1, 80, 131, 141/2, 138, 167, 32, 48, 1052, 140, 148, 19, 173, 91, 3308/2, 3307/4 3307/1, 3307/2, 3281/2, 3281/3, 3304, 3305, 3306, 3300/2, 3300/4, 3320, 144, 130/3, 130/4, 132/1, 36/11, 3262/014, 156/1, 159/2, 142, 162, 3281/1, 43, 38, 40, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 29, 23, 15, 7, 8, 12, 9, 72, 145, 150/1, 150/2, 160, 161, 75, 147/1 147/2, 157, 158, 159/1, 141/3, 129, 136, 79/1, 78, 141/1, 71, 65/1, 128/1, 60, 76, 143, 165, 166, 169/2, 171, 36/12, 169/1, 64, 65/2, 67, 151, 164, 137, 36/5, 172/2, 174, 36/13, 104/1, 105/1, 105/2

.

3.

Znak sprawy

IP.7624-9/2006

4.

Data wydania

2007-04-26.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję/
postanowienie

Wójt Gminy Wielbark

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/
postanowienie dotyczy

Gmina Wielbark,
w której imieniu działa na podstawie umowy na prace projektowe
Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji

z siedzibą przy ul. Zaruskiego 30

10-693 Olsztyn

7.

Numer wpisu wniosku, którego decyzja/
postanowienie dotyczy

A/9/06

8.

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Samodzielne Stanowisko Pracy

Urząd Gminy w Wielbarku

pokój nr 2 

tel. 0-89 6218106 wew. 27

9.

Informacja czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11.

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

 

12.

Uwagi

-

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2007-04-26 08:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2007-07-12 08:45:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki