B/10/07 - Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych na działkach nr 19/1, 634/1, 642/4, 1513, 1514 w miejscowości Wielbark

Formularz B – karta informacyjna dla postanowień odnośnie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem jego ewentualnego zakresu oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 
Lp.
POSTANOWIENIA I DECYZJE
1.
Numer wpisu w spisie kart
B/10/07
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/
postanowienia
Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:
wewnętrznych dróg osiedlowych na działkach nr 19/1, 634/1, 642/4, 1513, 1514 w miejscowości Wielbark gmina Wielbark, powiat szczycieński
3.
Znak sprawy
IP.7624-10/2007
4.
Data wydania
2007-08-20
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie
Wójt Gminy Wielbark
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy
Gmina Wielbark,
w której imieniu działa
Zakład Usług „DAN”
ul. Sikorskiego 38
14-200 Iława
7.
Numer wpisu wniosku, którego postanowienie dotyczy
A/10/07
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Samodzielne Stanowisko Pracy
Urząd Gminy w Wielbarku
pokój nr 2 
tel. 0-89 6218106 wew. 27
9.
Informacja czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych zmianach
 
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11.
Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
 
12.
Uwagi
-
 
Wytworzył:
Barbara Pac
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-01-11 08:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-01-11 08:44:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki