Budowa dwóch budynków - tuczarni i odchowalni indyków na terenie działki geod. 32/2 położonej w miejscowości Wesołówko 7A, gm. Wielbark

Wielbark, 2008.01.30
 
Znak sprawy IP.7624-2/2005/2006/2007/2008
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 2008-01-30 została wydana na wniosek Państwa Izabeli i Krzysztofa Maguda zam. Wesołówko 7A, 12-160 Wielbark, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków - tuczarni i odchowalni indyków wchodzących w skład istniejącego specjalistycznego gospodarstwa rolnego hodowli drobiu o docelowej obsadzie do 28 000 szt. indyków (672 DJP) na terenie działki o nr geod. 32/2, położonej w miejscowości Wesołówko 7A, gm. Wielbark.
 
Zamieszczono informację o wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
Wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Wielbarku w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Barbara Pac).
Wójt Gminy Wielbark
 Grzegorz Zapadka
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-02-06 13:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-02-06 13:32:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki