Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - granica województwa (Mącice) km 0+000 do km 4+912,47

Wielbark, 2008-02-12
 
Znak sprawy IP.7624-22/2007/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 2008-02-12 zostało wszczęte na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Grzybowskiego, pracownika firmy DESIGNERS A.Jagura, Ż.Jagura Sp.J. 02-408 Warszawa, ul. Szuberta 27 Oddział Białystok działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno postępowanie administracyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark – granica województwa (Mącice) km 0+000 do km 4+912,47.
Zamieszczono informację o wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
Wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Wielbarku w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Barbara Pac)
 
 
Wójt Gminy Wielbark
 Grzegorz Zapadka
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-02-12 13:54:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-02-12 13:55:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki