Rozbudowa zintegrowanego zakładu przeróbki drewna w Wielbarku

Wielbark, 2008.06.02
 
Znak sprawy OŚ.7624-2/2008
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi  zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 2008-06-02 została wydana na wniosek Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku, ul. Kopernika 27, 12-160 Wielbark, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zintegrowanego zakładu przeróbki drewna (tartaku) o trzy suszarnie oraz kotłownię zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 326/1, 327/1, 327/2 obręb Wielbark, położonych przy ul. Czarnieckiego i Kopernika w Wielbarku.
Zamieszczono informację o wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
Wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Wielbarku w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Barbara Pac).
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-06-03 12:34:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-06-03 12:35:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki