Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psów

I.   Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
II.  Pobieranie podatku od posiadania psów reguluje Uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy  Wielbark z dnia 30.12.2002 roku.
III.  Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
     1. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych.
     2. Od osób w wielu powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa.
     3. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.
III. Zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadanie psów w każdym gospodarstwie domowym na terenie gminy Wielbark.

 
Stawka podatku:
Od jednego psa podatek wynosi 11,00 złotych.

Powyższe zwolnienia wynikają z art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 8, z 2002, poz. 84 z późn. zmianami).
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-03 13:21:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2007-07-02 12:13:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki