Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych

Wielbark, 2008.08.26
 
Znak sprawy OŚ.7624-5/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 2008-08-26 zostało wszczęte na wniosek złożony przez SWEDWOOD POLAND S.A. Oddział w Wielbarku ul. Kopernika 27, 12-160 Wielbark postępowanie administracyjne polegające na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce nr 325/16, obręb Wielbark położonej przy ulicy Kopernika w Wielbarku.
Zamieszczono informację o wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
Wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Wielbarku w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Barbara Pac).
 
 
        Wójt Gminy Wielbark
        (-) Grzegorz Zapadka
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-08-26 09:00:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-08-26 09:01:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki