Wycinka drzew

 

 

 

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku Druk do pobrania .


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 12 w godzinach: poniedziałek - piątek.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
pok. Nr 2

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Wielbarku w godzinach pracy Urzędu

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pok. nr 2.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55 z późniejszymi zmianami).
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-06-27 15:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2021-04-09 13:42:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki