Nazwa Typ Data Operacja
Przetarg na zakup i dostawę węgla 2003/2004 dokument HTML 2003-07-08 11:04:19 MODYFIKACJA
Burmistrz - dane dokument HTML 2003-07-07 13:57:14 MODYFIKACJA
Skład Rady Miejskiej w Wielbarku dokument HTML 2003-07-07 13:50:29 MODYFIKACJA
Burmistrz - kompetencje element menu 2003-07-07 13:46:00 MODYFIKACJA
Wójt - kompetencje dokument HTML 2003-07-07 13:45:25 MODYFIKACJA
Kompetencje Rady Gminy dokument HTML 2003-07-07 13:36:01 MODYFIKACJA
Kompetencje Rady Gminy dokument HTML 2003-07-07 13:35:20 MODYFIKACJA
Rada Miejska element menu 2003-07-07 13:29:28 MODYFIKACJA
Skład Rady Miejskiej w Wielbarku dokument HTML 2003-07-07 13:28:49 MODYFIKACJA
Podatek od środków transportowych dokument HTML 2003-07-07 13:15:13 MODYFIKACJA
Podatki i opłaty lokalne element menu 2003-07-07 13:10:26 MODYFIKACJA
Podatek od środków transportowych dokument HTML 2003-07-07 13:09:34 MODYFIKACJA
Opłata targowa dokument HTML 2003-07-07 13:01:34 MODYFIKACJA
Łączne zobowiązanie pieniężne dokument HTML 2003-07-07 12:36:55 MODYFIKACJA
Podatek leśny od osób prawnych dokument HTML 2003-07-07 12:25:26 MODYFIKACJA