Nazwa Typ Data Operacja
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat dokument HTML 2003-07-02 14:49:43 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat dokument HTML 2003-07-02 14:48:41 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat dokument HTML 2003-07-02 14:46:04 MODYFIKACJA
Sporządzenie aktu zgonu dokument HTML 2003-07-02 14:41:25 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia dokument HTML 2003-06-30 11:43:21 MODYFIKACJA
Impreza masowa dokument HTML 2003-06-30 11:37:56 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych dokument HTML 2003-06-30 11:34:44 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty dokument HTML 2003-06-30 11:30:10 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty dokument HTML 2003-06-30 11:29:46 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności dokument HTML 2003-06-30 11:21:57 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat dokument HTML 2003-06-30 11:19:34 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat dokument HTML 2003-06-30 11:18:12 MODYFIKACJA
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat dokument HTML 2003-06-30 11:16:27 MODYFIKACJA
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC dokument HTML 2003-06-30 11:08:43 MODYFIKACJA
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dokument HTML 2003-06-30 11:07:09 MODYFIKACJA