Zaświadczenia o stanie cywilnym

Zaświadczenia o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  

2. Dowód osobisty lub paszport (do okazania)

3. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

4. Z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju

Opłaty

38,00 zł. - zaświadczenie o stanie cywilnym

 Na konto Urzędu Miejskiego w Wielbarku nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.

Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna

art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. 2020r., poz.463 ze zm.)


 

 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2020-06-05 11:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2020-06-05 11:37:23)