Program współpracy Gminy Wielbark z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego