IZ.271.2.2024 - Przebudowa drogi gminnej nr 197028N (Łatana Wielka-Lesiny Wielkie)