OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek 3, 1/4, 1/2, 1/1, 16 i 23/10, obręb Przeździęk Wielki, gm. Wielbark wraz z prognozą oddziaływań na środowisko