Przebudowa stacji paliw płynnych PKN Orlen SA w miejscowości Wielbark ul. Kopernika działka nr 256, obręb Wielbark, gm. Wielbark

Wielbark, 2008.07.28
 
Znak sprawy IP.7624 – 2/2007/2008
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 2008-07-28 została wydana na wniosek Pana Jarosława Szaciło zam. ul.Upalna 88 lok. 15, 15-668 Białystok działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock Regionu Inwestycji i Remontów WSCHÓD z siedzibą przy ul. Zemborzyckiej 116B; 20-445 Lublin  , decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. w miejscu istniejącej stacji paliw wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Wielbarku przy ul. Kopernika na terenie działki ozn. nr geod. 256 obręb Wielbark, gm. Wielbark.
Zamieszczono informację o wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
Wyjaśniam, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i uwagi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (informacja w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Wielbarku w godz. 800-1500, sprawę prowadzi Barbara Pac)
 
 
 Wójt Gminy Wielbark
 (-) Grzegorz Zapadka
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-07-29 10:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-07-29 11:01:16)