Oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego

Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Wymagane dokumenty

1.dowód osobisty  osoby mającej złożyć oświadczenie
2.wniosek o dokonanie zmiany w akcie

Miejsce złożenia dokumentów

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku, pokój  Nr 14 (piętro),

Opłaty

Opłata skarbowa  -11,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wielbarku nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

Termin i sposób załatwienia

Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w USC  w Wielbarku oraz wniosek osoby, której akt małżeństwa  został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego zostanie zrealizowany od razu. Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego,  zostanie zrealizowany w terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2019r., poz.2086 ze zm.)

Inne informacje

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-06-30 10:59:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2020-06-05 11:26:05)