Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport osoby zmarłej


Miejsce złożenia dokumentów

USC właściwy dla miejsca, w którym nastąpił zgon

Opłaty

- wolne od opłaty skarbowej
 

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020, poz.463 ze zm.)

Inne informacje

Termin zgłoszenia zgonu:

Zgłoszenia zgonu, należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin

Zgłoszenie zgonu dokonuje najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-06-30 10:40:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2020-06-05 11:14:35)